Signe Marie Oland - Lede

Spenning og motstand på veien fra strømnett til internett

Signe Marie Oland i Lede jobber hovedsakelig som UX/UI design lead  i Team Digital Kunde hos nettselskapet Lede AS. Dette er et lite tverrfaglig team som jobber aktivt med å innføre smidig metodikk i en ellers tradisjonell tung prosjektorganisasjon. Dette gjør de ved å skape, levere og måle gode digitale brukeropplevelser. Oland leder også Skagerak Energilab, som er en forskningsarena for utvikling av tjenester til fremtidens energisamfunn. Hun har 7+ års erfaring med design av digitale brukergrensesnitt og tjenester innen helse- og energibransjen.

Før hun festet blikket og interessen mot digitale flater jobbet Oland med design av hardware, primært til offshore-bransjen. Hun er utdannet M. Sc i industriell design ved NTNU, hvorav noe av tiden ble tilbrakt ved NUS i Singapore.

Signe Marie kommer til Industriuka med et innlegg som tar for seg hvordan å jobbe smidig med utvikling i en tradisjonell tung prosjektorganisasjon. Energibransjen er i stor endring. Forpliktelsene knyttet til elektrifisering av samfunnet krever mer enn tradisjonell utvidelse av det fysiske strømnettet. Behovet for verdiskapning i form av digitale tjenester som omfatter alt fra drift og vedlikehold – til brukervennlige tjenester ut mot næring – og privatkunder er enormt. Dette behovet byr på en herlig blanding av mye spenning og moro, muligheter og motstand for de som brenner for å skape verdifulle digitale brukeropplevelser. Tiden for digital transformasjon berører imidlertid de aller fleste bransjer.