Trygve Veisdal Hanssen - Elkem Technology

Trygve har mer enn 25 års erfaring fra Elkem, blant annet som leder av selskapets sentrale automasjonsavdeling i Elkem Technology. Som del av dette har han arbeidet med utvikling av strategier for industriell digitalisering og teknisk sikkerhet. Trygve er i dag ansvarlig for Elkems tekniske Forskningssenter og har en sentral rolle i selskapets arbeid med forskning og utvikling på konsernnivå. I dette ligger optimalisering av produksjonsprosesser og -utstyr, samt strategisk utvikling av nye prosesser, materialer og produksjonsutstyr.

Utviklingen dekker både kort, mellom- og langsiktig FOU. Særlig er Elkems satsing innen klima og bærekraft sentralt i dette arbeidet. Under Trygves ansvar ligger Elkems høytemperatur forsøkssenter og laboratorier i Kristiansand. Senteret driver teknologiutvikling og -verifikasjon for Elkems forretningsenheter. I tillegg er senteret del av den norske katapultordningen Future Materials, hvor Trygve er varamedlem i styret. En god del av prosjektene ved senteret skjer med offentlig støtte, og i samarbeid med utdanningsinstitusjoner og fagspesialistmiljø både i Norge og i Europa.

Trygve rapporterer til SVP Technology i Elkem ASA konsernledelse og er medlem i Elkem Technology sin ledergruppe.