Ragnhild Stokholm - Aker Clean Hydrogen

Når er rett timing for Aker Clean Hydrogen?

Det er noe av det Ragnhild Stokholm skal snakke om fra scenen under Industriuka.

Stokholm er leder for bærekraft i Aker Clean Hydrogen. Tirsdag 31. mai kommer hun til Industriuka for å fortelle mer om bærekraft og prosjektet hun leder på Rjukan. I Rjukan Næringspark skal Aker Clean Hydrogen etter hvert produsere opp mot 20 tonn hydrogen per dag. En av utfordringene er at markedet er umodent og at det er vanskelig å planlegge riktige investeringer og størrelse. Under konferansen vil Stokholm fortelle hvordan de jobber med å få utvikle markedet/kunder, riktig timing og hvordan virkemiddelbruken bør innrettes for å styrke fremveksten av hydrogen i Norge.