Corvus Energy, Hydro REIN, Fred. Olsen Renewables og Vianode presenterer sine prosjekter innenfor kortreist kraft og muliggjørende teknologier, i samtale ledet av Kristian Norheim i Skagerak Energi.

Corvus Energy leverer spesialkonstruerte energilagringsløsninger og hydrogenbrenselcellesystemer for havrommet. Selskapets visjon er å være en ledende leverandør av nullutslippsløsninger i verdikjeden for energi og er i dag deltaker i tre av konsortiene som har fått støtte fra virkemiddelapparatets største utlysninger; Grønn Plattform; AluGreen (AluGreen – Aluminium Green Platform – SINTEF), Sumbat (Bærekraftig batteriproduksjon får støtte fra Grønn Plattform-ordningen – SINTEFog SeaZero (Sea Zero | Hurtigruten Norwegian Coastal Express)

Lars Ole Valoen er en av gründerne bak Grenland Energy i 2012, som ble kjøpt opp av Corvus Energy i 2019 . Lars Ole har en mastergrad (1995) og en doktorgrad (2000) fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i kjemi og elektrokjemi. I Corvus er han som CTO ansvarlig for alle teknologiske utviklingsprosjekter og forskningsprosjekter globalt.

Hydro REIN er et datterselskap av Hydro som tilbyr fornybare energiløsninger for mer bærekraftig industri. Selskapet ble opprettet som del av Hydros strategi mot 2025, om å styrke posisjonen som leverandør av aluminium med lite karbonavtrykk, samt å vokse innen ny energi. Selskapet tilbyr fornybare energiløsninger basert på kraft fra egne vann-, vind- og solprosjekter, og bistår med optimalisering av energiforbruk og energilagring. Hydro Rein har inngått samarbeidsavtale med Frier Vest om å produsere energi til det store utviklingsområdet for industri.

Marianne Wergeland Jenssen leder REIN Energy Solutions som har fokus på desentraliserte energi løsninger for industrielle kunder. Tidligere har hun som markedsdirektør i Nord Pool AS ledet Nord Pools geografiske og kommersielle vekstreise med fokus på nye markeder, salg, kundetilfredshet og utvikling av Nord Pool’s Tjenester. Hun har tidligere erfaring med ansvar for Nord Pool Financial Markets (i dag Nasdaq Commodities) og 6 år i London i kommersielle lederroller hos AIG og Sempra Energy Trading. Marianne har også vært aktivt engasjer i  flere startup-selskaper som Smartphones Telecom AS, Bright Products AS, NODES Market AS.

Fred. Olsen Renewables er en ledende utvikler, eier og operatør av fornybare energiressurser, primært vindparker på land. I utvikling av fornybar energiproduksjon i Storbritannia, Sverige, Norge og Italia opererer selskapet i alle deler av energiverdikjeden, fra innkjøp av vindparkareal til salg av elektrisitet i det globale markedet. De eier og driver i dag 12 vindkraftverk med 338 turbiner og en kapasitet på 788 MW.

Gaute Tjensvoll jobber som forretningsutvikler i Fred Olsen Renewables, blant annet med å utvikle vind- og solkraftprosjekter i Norge, og har i de siste årene fokusert på å utvikle hybridkraftprosjekter, som kombinerer ulike typer fornybar energi for å øke arealeffektiviteten, samt øker utnyttelsen av eksisterende og ny infrastruktur. Tjensvoll har mastergrader i maskin og teknologiledelse, og har tidligere jobbet med innovasjon relatert til grønn teknologi og fornybar kraftproduksjon. Det siste året har han jobbet fokusert med å utvikle hybridkraftprosjekter i Grenlandsregionen som kan gi et betydelig kraftbidrag til lokal industri, i samarbeid med lokale aktører.

Vianode, eid av Elkem, Hydro og Altor, produserer avanserte batterimaterialer som en del av verdikjeden på batteri som skal bidra til industriproduksjon med lavere fotavtrykk.  Vianode har besluttet å investere 2 milliarder kroner i den nye fabrikken på Herøya industripark i Telemark. Fabrikken skal produsere batterimaterialer som tilsvarer behovet til rundt 20 000 elbiler i året innen 2024. Beslutningen er et viktig skritt i arbeidet med å etablere en komplett batteriverdikjede i Norge for det europeiske markedet.

Stian Madshus er viseadministrerende direktør i Vianode. Han har en doktorgrad innen materialteknologi fra NTNU og har gjennom de siste 15 årene vært ansatt i Elkem, der han har hatt en rekke stillinger innen prosess, produktutvikling, markedsføring, salg og ledelse.

Skagerak Energi sin virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi, samt virksomhet i tilknytning til dette. Skagerak Energi er et regionalt energikonsern med hovedkontor i Porsgrunn. Konsernet har cirka 710 ansatte, en gjennomsnittlig kraftproduksjon på cirka 6 TWh, over 210 000 nettkunder og en omsetning på cirka 3 milliarder kroner. Skagerak produserer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Kjernevirksomhetene er kraftproduksjon, distribusjon av strøm samt produksjon og distribusjon av fjernvarme. Utover kjernevirksomheten utvikler og investerer konsernet i energirelaterte varer og tjenester. Virksomhetene er organisert i heleide datterselskaper eiet av Skagerak Energi AS.

Kristian Norheim er konserndirektør for kommunikasjon og myndighetskontakt i Skagerak Energi. Han kom til Skagerak fra stilling som seniorrådgiver i Gambit Hill + Knowlton Strategies. Han har bred erfaring fra sin tid som aktiv politiker for FrP (2004–2015), blant annet som stortingsrepresentant og internasjonal sekretær. Norheim har en mastergrad i sørøsteuropeiske studier fra National & Kapodistrian University of Athens. I tillegg har han hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.