Aktuelt

Har du ambisjoner om vekst i det internasjonale markedet?

Innovasjon Norge hjelper deg gjerne med eksportutvikling

Norsk økonomi har behov for å øke eksportinntektene og markedsandelene i internasjonale markeder. Regjeringen har mål om å øke fastlandseksporten med 50 prosent innen 2030, det betyr en økning på 300 milliarder kroner. Store deler av norsk eksport er konsentrert om få næringer, spesielt olje og gass. Det gjør oss sårbare. Denne sårbarheten reduserer vi ved å hente ut eksportpotensialet i andre næringer, og ved å bygge nye sterke, norske verdikjeder for eksport. I den nødvendige omstillingen fra forbruk og fossilt til resirkulering og fornybart kan norske bedrifter bli sentrale leverandører av varer og tjenester.

Industriuka i Porsgrunn sitt fokus på grønn omstilling i industrien er i tråd med Innovasjon Norges samfunnsoppdrag med å bidra til bærekraftig vekst og eksport. Derfor ønsker Innovasjon Norge å benytte denne arenaen til dialog med beslutningstakere som setter rammevilkår for norsk næringsliv, og til å invitere bedriftene til samarbeid og bistand for at de kan lykkes med sine internasjonaliseringsplaner.

Direktør for eksport i Innovasjon Norge, Jonathan Sørbye, understreker at vi for å nå målet om 50 prosent økning i fastlandseksporten er avhengig av både de store og de små bedriftene.
– At lokomotivene i norsk industri lykkes med å vinne internasjonale kontrakter er selvfølgelig veldig viktig, men jeg tror også at små og mellomstore bedrifter må tenke mer på sitt potensial for eksport av egne produkter og tjenester.

Bærekraftig vekst og eksport har en sentral plass i Innovasjon Norges strategi, med konkrete mål om å øke eksporten og ta de beste norske bedriftene ut i verden. Innovasjon Norge jobber med å løfte flere selskaper innenfor forskjellige verdikjeder ut i internasjonale markeder. Vi har medarbeidere på 23 kontorer i eksportmarkeder på fem kontinenter, som speider etter markedsmuligheter for norske bedrifter. Innovasjon Norge åpner dører til nye markeder, arrangerer internasjonale workshops og møter med potensielle kunder over hele verden. Vi tilbyr kapitalstyrking og kompetanseprogrammer, så vel som individuell internasjonal rådgivning og sparring.

En avgjørende forutsetning for å lykkes med målet om økt eksport er at innovasjon, regional næringsutvikling, skalering og eksport sees i sammenheng. Samtidig betyr de usikre utsiktene for internasjonal handel og internasjonale verdikjeder, som følge av flere kriser, endrede og mer bevegelige rammebetingelser for norske bedrifter som skal ut i internasjonale markeder.

Innovasjon Norge under Industriuka

Under Industriuka er Innovasjon Norge stolt vertskap for åpningsarrangementet mandag 8. mai sammen med Powered by Telemark og NHO. I tillegg inviterer vi i samarbeid med Grenland Næringsforening til en inspirerende kveldsstund tirsdag 9. mai med mat, mingling og fokus på bærekraftig vekst og eksport. 10. og 11. mai finner du oss på stand på Industriuka Expo i messehallen sammen med Invest in Norway og Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Innovasjon Norge leter opp og håndterer nye markedsmuligheter for å diversifisere norsk eksport og tilpasse spisskompetanse til næringslivets skiftende behov.
– Det er viktig at man evner å fange de kommersielle vinduene som åpner seg ute, sier Sørbye. – Norske bedrifter må ha et bevisst forhold til å jobbe etterspørselsdrevet. Innovasjon Norges nettverk kan være en bro ut i verden, og tilby et mottaksapparat for selskapene i de lokale markedene. Våre kontorer i utlandet er også gode kanaler for å kommunisere hjem hvilke forretningsmuligheter som finnes.

Innovasjon Norge jobber med prioritert og koordinert innsats mot utvalgte, store, internasjonale muligheter der det er etterspørsel etter norske løsninger. Vår satsing på eksport er spisset med skreddersydde tilbud til de bedriftene og næringsmiljøene som har best forutsetninger for å ta nye posisjoner i markeder der Norge har komparative fortrinn og konkurransekraft. I tillegg kan alle norske bedrifter som ønsker å eksportere benytte seg av det digitale tilbudet på www.eksport.no.

Innovasjon Norges regionkontor i Vestfold og Telemark ser stor verdi i samarbeidet med Industriuka om å løfte både regional og nasjonal strategi under temaet Kraften til å endre. Regiondirektør Anniken Fægri Damm-Larsen har stor tro på at næringslivet i Norges største industriregion kan bidra til å møte regjeringens eksportmål.

– I denne regionen har det vært jobbet med både grønn omstilling og eksport i industrien i veldig mange år. Vi er glade for å ha etablert samarbeid med mange av bedriftene om deres planer for vekst i Norge og internasjonalt. Industriuka er en fin arena for å løfte frem bedrifter fra regionen som har lykkes, og for å være tilgjengelige for å bistå med hjelp og rådgivning til flere som er interessert i nye markeder.

Ta kontakt med ditt regionale Innovasjon Norge-kontor for mer informasjon om hvordan du kan få hjelp til vekst, eksport og internasjonal satsing, eller se www.innovasjonnorge.no.

Flere nyheter fra Industriuka