Aktuelt

Hva skal vi bruke kraften til?

Industriuka setter de viktige spørsmålene på dagsorden. Og spørsmålet om hva vi skal bruke kraften til er definitivt ett av dem.

Hva skal vi bruke kraften til?
Industri handler om å kunne gjøre ting i stor skala. Norge har attraksjonskraft for industrielle investorer. Forutsigbart, transparent, den norske modellen som skaper samspill mellom offentlig sektor, eiere og medarbeidere. Fornybar kraft har også gjort oss attraktive. Når vi nå går inn i knapphet på krafttilgang, hva skal vi bruke kraften til? Industri forvandler kraft til eksportinntekter, arbeidsplasser og løser de store problemene verden står i. Dette er gyldig om produktene eksporteres på store skip eller i en fiberkabel. Vi tar debatten!

Green Mountain bygger hyper scale datasenter, det får du høre mer om. Menon Economics har analysert ringvirkningene av disse. Sverre Gotaas og Energikommisjonen har dukket ned i hvordan vi kan løse knappheten på kraft til industrien. Industri Energi organiserer industribedriftene og har en tydelig stemme på hva som trengs for å sikre eksisterende og bygge ny industri.  HRP gir oss innblikk i hvilke hensyn vi bør ta ut fra cyber security-vurderinger.

Ta høyde for en kraft-debatt – i flere betydninger av ordet.

Flere nyheter fra Industriuka