Aktuelt

Industriuka 2024 med topp innledere fra regjeringen

Statsminister Jonas Gahr Støre, energiminister Terje Aasland og næringsminister Jan Christian Vestre kommer til Industriuka 2024. Industriuka har gjennom 3 år etablert seg som landets viktigste møteplass for industriell utvikling i Norge.

Industriuka 2024, som finner sted 10. – 13. juni 2024, vil samle toppledere, fagfolk og sentrale politikere fra ulike sektorer for å diskutere aktuelle temaer som energi og kraftbehovet, infrastruktur, klima, rekruttering, og økonomi. Deltakelsen fra høyprofilerte politikere som Støre, Aasland og Vestre understreker betydningen av dialog mellom regjeringen og næringslivet for å fremme bærekraftig utvikling.

– Som arrangør er vi veldig stolt over å ha fått topprekken fra regjeringen til å innlede på årets Industriuka, sier Bård Stranheim som er daglig leder for teknologi- og industriklyngen Powered by Telemark som arrangerer Industriuka.

Den brede sammensetningen av deltakere fra både politikk og næringsliv gir gode og grundige diskusjoner og fruktbare utvekslinger av perspektiver mellom industri, politikk og arbeidsliv. Industriuka har allerede fått bekreftet deltakelse fra flere sentrale toppledere.

Andre fremtredende personer som bekreftes til Industriuka 2024 er direktør i Cicero Kristin Halvorsen, administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid og administrerende direktør i Innovasjon Norge Håkon Haugli.

Industriuka 2024 er Norges viktigste møteplass for grønn industri
Powered by Telemark er en samarbeidsarena som skaper verdensledende løsninger innen lavutslipp og ressurseffektivitet for økt bærekraft. Vår visjon er at vi i Telemark skal bli verdens første klimapositive industriregion innen 2040. Dette skal skape økonomisk vekst i form av nye arbeidsplasser og økt eksport.

– Det er fjerde gang vi arrangerer Industriuka. Hvert år siden det første arrangementet i 2021 har vi fått flere deltakere og innledere på topp nivå, sier Bård Stranheim. Vi er derfor veldig stolt over å ha fått statsminister Jonas Gahr Støre, energiminister Terje Aasland, og næringsminister Jan Christian Vestre til å besøke oss. De skal innlede og delta i samtaler og debatter med sentrale personer fra industri- og næringsliv under arrangementet.

Ungdommen, Generasjon Z, på Industriuka
– Rekordlav ledighet på 1,6%, stor konkurranse om de samme hodene, motvirke lønnsspiraler og kannibalisering i like sektorer og tidlig nok rekruttering av de beste hodene. Det er både fakta og utfordringer for industrien, sier Bård Stranheim. Industriuka jobber kontinuerlig med spissing og tilpasning for å tilby bedriftene de rette ressursene. Generasjon Z er viktig og et resultat av dette arbeidet.

– Det er et konsept direkte rettet mot kobling av studenter og bedrifter. Generasjon Z gis betydelig oppmerksomhet og inkluderer egen øy i messehallen, med dedikert scene, eget kafé- og mingleområde og den helt nye rekrutteringsarenaen karrierebørs, forteller Bård Stranheim.

Programmet vil fortsette å vokse, og vi kan se fram til mange viktige og avgjørende debatter og samtaler denne uka.

Flere nyheter fra Industriuka