Aktuelt

Møteplass for studenter og bedrifter

På Industriuka møtes de alle: Industri, teknologi, politikk, folk og samfunn. En av de mange møtene Industriuka ønsker å legge til rette for, er møtet mellom bedrifter og studenter. Vi har tatt en prat med Yara, Rambøll og en deltaker i en studentbedrift, for en status på arbeidsmarkedet i industrien.

Det er behov for mye arbeidskraft i årene som kommer, og en arena for å treffes til uformell prat er viktig. Yara, som for mange er selve symbolet på industri i Grenland, jobber aktivt mot det grønne skiftet og mener Industriuka er en fantastisk mulighet til å se og bli sett. Det er også en mulighet til å vise seg frem for potensielle nye medarbeidere, og både nye og eksisterende samarbeidspartnere. Det å være en del av et spennende nettverk hvor tanker og ideer kan deles, inspirerer og motiverer.

Hva kreves av fremtidens industriarbeidere?

– Yara er en attraktiv arbeidsplass i dag, og det skal vi sikre også i fremtiden. For å få til det er det viktig å ta innover seg tiden vi lever i. Vi lever i en verden og en tid hvor alt forandrer seg raskt, og teknologi blir stadig viktigere. De vi ansetter må ha lyst til å lære, kunne omstille seg og ta initiativ. Vi jobber tverrfaglig, og de ansatte må tørre å ta plass. Det er viktig å være en aktiv bidragsyter. Gode ideer kan komme fra alle nivåer, og det er den store kraften i industrien vår. Vi bruker alle de kloke hodene vi har, sier produksjonssjef i Yara, Ragnhild Høimyr.

Hun uthever at de ser etter engasjerte studenter. – Det vil si de som ønsker å utvikle seg faglig, og som brenner for faget sitt. Vi står også fremfor et generasjonsskifte, hvor en stor del av arbeidsstokken vår skal gå av med pensjon. I årene fremover kommer vi for eksempel til å trenge en god del nye prosessoperatører og ansatte med automatiseringskompetanse og digitalisering. Industrien trenger nye unge folk og er absolutt en fremtidig arbeidsplass, utdyper Ragnhild.

– Ny teknologi innen automatisering, digitalisering og industri 4.0 gir en dreining fra den tradisjonelle industriarbeideren mot mer teknologisk kompetanse.
Ragnhild Høimyr, produksjonssjef i Yara.

Bærekraft er viktig

For Jon Rødsætre, markedssjef i Rambøll, er Industriuka et sted hvor de kan holde seg oppdatert på fagfeltet, og hvilke prosjekter som rører seg. Samtidig ser de aktivt etter profiler som kan komplettere deres gode fagmiljø, og som er interessert i å tenke bærekraft inn i industriprosjekter. – Det kommer mange ulike typer industriprosjekter i kjølvannet av det grønne skiftet. Vi ser etter dem som har et hjerte for bærekraft og evnen til å se innovative løsninger, i tillegg til høy faglig kompetanse, sier han.

Fremtidens kompetanse

– Vi ser at det hvert år pensjoneres flere ingeniører enn det utdannes nye. Denne endringen opplever vi henger sammen med endringen i hvordan studieplasser blir finansiert. Vi hadde nok ønsket oss at det var flere plasser på denne type studier. Det vi ser er positivt er hvordan de ingeniørstudiene som finnes har i seg miljø- og klimafag og at dette er implementert som perspektiv i fagkretsene, sier Rødsætre.

Nye tiltak for å tiltrekke seg studenter

Industriuka har inngått samarbeid med Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark.  10. mai arrangeres regionsmesterskapet for studentbedrifter som en del av uka, for å trekke studenter i større omfang. Dette gir både studentene en mulighet til å vise seg frem, og bedriftene en mulighet til å se hvem og hva som rører seg i utdanningsinstitusjonene. Håpet er at lokalene vil myldre av unge, kreative studenter med gode bedriftsmodeller.

En av dem som skal benytte anledningen til å dra er Shangar Ghaffari. Han deltar i en studentbedrift og studerer Innovasjon og entreprenørskap på Universitet i Sør-Norge, avdeling Bø.

– Industriuka er en fantastisk mulighet for studentene til å møte næringslivet, potensielle arbeidsgivere, og til å skaffe seg et nettverk før de selv skal ut å søke jobb. Likevel har det vist seg utfordrende å trekke studentene dit. Regionsmesterskapet bli en fin arena for studentene å få vist seg frem, og ikke minst få presentert nye og innovative bedrifter, sier Shangar.

Ghaffari ønsker at flere av medstudentene skal benytte seg av mulighetene som Industriuka legger til rette for. – Enten du vil være med på en uformell lunsj, middag, mingle litt i området, eller få med deg presentasjoner, er det mange muligheter til både å knytte nye kontakter og lære av andre. Jeg tror det vil være givende for både studentene og for industrien representert, å kunne møtes innenfor disse rammene, sier han.

– Industriuka er en fantastisk mulighet for studentene til å møte næringslivet, potensielle arbeidsgivere, og til å skaffe seg et nettverk før de selv skal ut å søke jobb.
Shangar Ghaffari

Masterprogram og sommerprosjekt er nyere initiativ

Yara rekrutterer fra videregående skoler, fagskoler, høyskoler og universiteter. De samarbeider tett med videregående skoler og tar imot lærlinger. – Dialogen med utdanningsinstitusjonene rundt behovene kan bli bedre. Men når det er sagt så skjer det mye nytt og spennende. Et eksempel er industrimaster, som er et program som møter industriens behov. Her omsettes teori til praksis i utdanningsforløpet. Studenten arbeider parallelt med studiene. Dette er særlig aktuelt for ingeniører, som er heldig for oss som trenger mye automatiseringskompetanse fremover, sier Ragnhild Høimyr i Yara.

Yara ønsker også å invitere inn studenter via forskjellige program. – Nylig startet vi opp sommerprosjekter, hvor vi oppfordrer studenter fra ulike fagretninger til å søke sommerjobb hos oss for å jobbe med aktuelle problemstillinger og prosjekt, i håp om å øke kompetanse og kanskje komme opp med nye og innovative løsninger, forteller hun.

Industrien er fremtidens arbeidsplass

Industrien er absolutt en fremtidig arbeidsplass. – Ny teknologi innen automatisering, digitalisering og industri 4.0 gir en dreining fra den tradisjonelle industriarbeideren mot mer teknologisk kompetanse. I Yara produserer vi gjødsel, og behovet for matproduksjon blir ikke mindre i årene som kommer. Yara har på mange måter tatt føringen i det grønne skiftet. For eksempel ble lystgasskatalysatoren, som har tatt ned utslippene fra salpetersyreproduksjonen betydelig, utviklet her på Herøya. Målet til Yara nå er å redusere 800 000 tonn CO2 fra ammoniakkfabrikken på Herøya innen 2030, men for å lykkes med dette må det jobbes med rammebetingelsene, sier hun.

Kompetanseutvikling og verdier er viktigere

Yara skal være en attraktiv arbeidsplass også i fremtiden. – For å få til det, er det viktig å ta innover seg tiden vi lever i. En industriarbeiders liv i dag skiller seg ganske mye fra hvordan det historisk har vært. I dag ønsker de fleste å føle at det er rom til å vokse og utvikle seg. Det er viktig å tilby økt kompetanse inn i nye roller for de som jobber. Slik kan kompetansen heves, og de ansatte kan bevege seg og utvikle seg gjennom et aktivt yrkesliv. Dette er også noe som det grønne skiftet krever. Visjonen vår i Yara er å sørge for mat til verdens befolkning og verne om jordkloden på en ansvarlig måte. Vi mener at dette også vil tiltrekke nye arbeidstakere; det føles godt å jobbe for en bedrift som ønsker å gjøre verden litt bedre. Kom og møt oss på Industriuka for å høre mer, oppfordrer Ragnhild til slutt.

Flere nyheter fra Industriuka