Aktuelt

Visste du at vår hovedpartner i Industriuka, Yara Porsgrunn, bidrar til mat på bordet for 50 millioner mennesker hvert år?

Yara Porsgrunn er en del av et globalt selskap og samarbeider på en lønnsom og ansvarlig måte for å løse noen av verdens viktigste utfordringer – ressursknapphet, matmangel og miljøforandringer.

Yara Porsgrunn er en del av et globalt selskap og samarbeider på en lønnsom og ansvarlig måte for å løse noen av verdens viktigste utfordringer – ressursknapphet, matmangel og miljøforandringer.

Vårt formål er å sørge for mat til verdens befolkning på en ansvarlig og bærekraftig måte, og samtidig ta vare på jorden. Yara Porsgrunn produserer og leverer høykvalitetsprodukter til landbruk og industrielle formål. Vi er en verdensledende produsent av plantenæring og en stor aktør innenfor Yaras globale produksjonssystem. I Yara Porsgrunn eksporteres det til 93 ulike land over hele verden. Produksjonen av gjødsel ved Yara Porsgrunn bidrar til at det produseres mat til 50 millioner mennesker hvert år.

Verden endrer seg raskt, og det gjør vi også. Yara jobber for å bli klimanøytrale innen 2050. Ved å bygge på vårt formål, vitenskap og mer enn 100 års agronomisk erfaring, skal vi gi tilbake til jorden mer enn vi tar. Vi har halvert våre klimagassutslipp siden 2004. Vi utvikler verktøy for å kutte utslipp i felt og for å beskytte biologisk mangfold, og bidrar til et grønt skifte i skipsfart og annen energikrevende industri. Vi drifter i dag Yara Birkeland – verdens første utslippsfrie og autonome skip, og vi har store ambisjoner om å fortsette som en leder i det grønne skiftet.

I fjor høst ble det kunngjort at Yara Clean Ammonia, NorthSea Container Line og Yara International går sammen for å realisere verdens første containerskip som vil bruke lavutslipps-ammoniakk som drivstoff. Skipet skal hete Yara Eyde, og vil gå i trafikk mellom Oslo, Porsgrunn, Hamburg og Bremerhaven i Tyskland fra 2026. Dette vil bli den første utslippsfrie sjøveien til kontinentet.

Lær mer om Yara her: www.yara.com

Industriuka får Yara med på laget – Powered by Telemark

 

 

Flere nyheter fra Industriuka